Kỹ Năng Bang Hội

Gia nhập vào Bang Hội, các Dũng Sĩ không chỉ cống hiến sức lực xây dựng Bang, mà còn có thể học được thêm nhiều kĩ năng đặc sắc.

Giao Diện

Người chơi bấm vào icon “Bang Hội” sẽ hiển thị giao diện để vào Bang.

Webgame 2D Bạo Phong - Bang Hội
Giao diện Kỹ Năng Bang Hội

Có tất cả 25 Kỹ năng Bang Hội khác nhau và các kỹ năng này cũng xem được tại giao diện Kỹ năng nhân vật.

Webgame 2D Bạo Phong - Bang Hội
Kỹ Năng Bang Hội

Để nâng cấp Kỹ năng cần cấp Bang Hội, Cống hiến và Vàng nhất định. Vẫn áp dụng được kỹ năng khi thay đổi Bang, trừ khi không vào bất cứ Bang nào.

Top