Nhiệm Vụ Bang Hội

Giao Diện

Mở giao diện Nhiệm vụ Bang Hội, chọn Nhiệm Vụ ở cột phải:

Webgame 2D Bạo Phong - Bang Hội Giao diện Nhiệm vụ Bang Hội

Để nhận nhiệm vụ, nhấp vào nút Nhận và cột Nhiệm vụ bên phải màn hình sẽ hiện ra nhiệm vụ Bang đó:

Webgame 2D Bạo Phong - Bang HộiNhiệm vụ Bang Hội

Hoàn thành Nhiệm vụ Bang sẽ nhận được tiền, kinh nghiệm và Cống Hiến Bang. Để tăng tiền và kinh nghiệm khi hoàn thành, người chơi nên tăng sao cho nhiệm vụ đó bằng cách sử dụng kim cương và tăng sao đến tối đa 20 sao.

Lưu ý: Các nhiệm vụ Bang Hội phải vào Quốc Chiến trong Tranh Bá Liên Server mới có thể thực hiện.

Top