Nhiệm Vụ Thưởng

Thế lực bóng tối đang dần lớn mạnh và độc ác hơn. Các Dũng sĩ có công tiêu diệt Ác Ma mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.

Webgame 2D Bạo Phong - Nhiệm Vụ Thưởng

Hướng Dẫn

 • Nhấn phím L để mở cửa sổ Nhiệm vụ, bên phải khung nhiệm vụ chọn phần Nhiệm Vụ Thưởng để mở cửa sổ giao diện.
 • Mỗi ngày có 15 vòng nhiệm vụ tiêu diệt quái hoặc mini boss theo yêu cầu.
 • Mỗi vòng nhiệm vụ có số sao từ 1 đến 20 ngẫu nhiên khi nhận nhiệm vụ, có thể sử dụng Kim Cương để nâng cao số sao nhiệm vụ, nhận được nhiều EXP hơn.
 • Khi hoàn thành nhiệm vụ, có 3 lựa chọn:
  • x3 EXP: tốn 99 Kim Cương để x3 lượng EXP nhận được.
  • x2 EXP: tốn 49 Kim Cương để x2 lượng EXP nhận được.
  • x1 EXP: nhận lượng EXP bình thường.
 • Tại vòng nhiệm vụ thứ 4, 8, 12 sẽ thưởng x2 EXP, vòng nhiệm vụ thứ 15 sẽ thưởng x5 EXP.
 • Nếu kết hợp sử dụng Kim Cương, vòng nhiệm vụ thứ 4, 8, 12 sẽ có thể x4, x6 EXP, vòng nhiệm vụ thứ 15 sẽ có thể x10, x15 EXP nhận được.
Top