Phó Bản Đội

Dũng Sĩ chọn biểu tượng “Phó Bản Đội” để tiến hành tham gia. Có 02 loại Phó Bản: Phó Bản nhỏ (5 người), Phó Bản lớn (10 người).

Hướng Dẫn

Webgame 2D Bạo Phong - Phó Bản Đội
Click chọn biểu tượng "Phó Bản Đội" tại góc trên bên phải.

 • Bên phải có thể chọn các loại Phó Bản: Phó Bản nhỏ (5 người), Phó Bản lớn (10 người), Hoạt Động (mở khi có các hoạt động đặc biệt), Vườn (phải kích hoạt Vườn).
 • Sau khi chọn loại Phó Bản, có thể xem danh sách Phó Bản. Bên trái sẽ hiển thị thông tin của Phó Bản đã chọn. Phó bản có 2 cấp độ: thường hoặc khó.
 • Góc phải phía trên giao diện Phó Bản đã chọn sẽ hiển thị các phần thưởng nhận được khi qua Phó Bản. Cứ qua 1 Phó Bản sẽ nhận 1 phần thưởng.
 • Khu giữa bên trái giao diện sẽ hiển thị tỉ lệ rớt vật phẩm của Phó Bản, rê chuột vào sẽ hiển thị toàn bộ vật phẩm sẽ rớt trong Phó Bản.
 • Hàng phía dưới vật phẩm rớt trong Phó Bản hiển thị thể lực Phó Bản: số lần vào mỗi ngày và số thể lực cần khi vào Phó Bản.
 • Khi chỉ số thể lực không đủ sẽ không thể vào Phó Bản, có thể dùng “Thuốc Thể Lực” để tăng. Thể lực được tạo mới sau 0h mỗi ngày.

Webgame 2D Bạo Phong - Phó Bản Đội
Giao diện Phó Bản

 • Góc trái phía dưới giao diện Phó Bản là giới thiệu về Phó Bản và thời gian vượt nhanh nhất. Hàng dưới cùng bên trái có thể chọn “Trực Tiếp Vào” (đánh một mình) hoặc “Tìm Tổ Đội”.

Webgame 2D Bạo Phong - Phó Bản Đội
Nhấp “Ghép nhanh” sẽ vào danh sách phối đội.

Trong khi chờ đợi phối đội, có thể tạm thời tắt giao diện Phó Bản và tiến hành các thao tác khác, đồng thời tại icon Phó Bản sẽ hiển thị “Đang Phối Đội”, khi rê chuột vào “Phó Bản”, sẽ hiện thời gian đã đợi và ô chọn rời khỏi.

Khi đã tổ đội xong, chỉ có đội trưởng mới có thể nhấp ô “Vào”.

Trước khi vào Phó Bản, sẽ hiện giao diện để chọn: tấn công, phòng thủ, trị liệu.

Webgame 2D Bạo Phong - Phó Bản Đội

Sau khi chọn xong nhiệm vụ, bấm “Xác Nhận”

Webgame 2D Bạo Phong - Phó Bản Đội

 • Các thành viên cần chọn xong trong 30s mới có thể vào Phó Bản. Quá thời gian sẽ bị loại ra khỏi tổ đội, các thành viên còn lại tiếp tục phối đội.
 • Đánh bại toàn bộ boss và quái chỉ định trong Phó Bản sẽ vượt Phó Bản thành công (100%). Tiêu diệt nhiều hơn sẽ nhận được nhiều phần thưởng hơn, cao nhất có thể đạt 150%.
 • Thời gian qua càng ngắn, cấp bậc càng cao, phần thưởng càng nhiều. Cao nhất là cấp S.
 • Trong Phó Bản có thể thấy giao diện bên phải hiển thị cấp hiện tại và số lượng quái còn phải tiêu diệt.

Webgame 2D Bạo Phong - Phó Bản Đội

Trong Phó Bản, người chơi có thể thử phá hoại xem, sẽ có nhiều thú vị

Webgame 2D Bạo Phong - Phó Bản Đội
Vật có thể phá

Ngoài ra, sau khi hoàn thành nhiệm vụ Phó Bản sẽ có cơ hội nhận thêm phần thưởng Thành Phố Ngầm.

Top