Tăng Sao Trang Bị

Các Dũng Sĩ đạt level 42 sẽ có thể tiến hành Tăng Sao cho trang bị, ở giao diện chính, nhấp vào biểu tượng Tiệm Rèn, sau khi mở giao diện chọn “Tăng Sao” để mở giao diện.

Webgame 2D Bạo Phong - Tăng Sao

Cần chú ý chọn trang bị đã mặc và trang bị còn trong túi, tăng sao sẽ tiêu hao một số nguyên liệu.

Webgame 2D Bạo Phong - Tăng Sao
Tăng Sao

Trang bị được Tăng Sao sẽ cộng thêm nhiều thuộc tính mới sẽ giúp các Dũng Sĩ trở nên mạnh mẽ hơn, dễ dàng chinh phục những đỉnh cao trong thế giới ma ảo Bạo Phong.

Top