Thiên Phú

Khi nhân vật đạt tới Level 20, tính năng Thiên Phú sẽ được kích hoạt. Tăng điểm Thiên Phú giúp cộng thêm nhiều hỗ trợ cho các Dũng Sĩ.

Webgame 2D Bạo Phong - Thiên Phú
Chọn “Kỹ Năng” để mở giao diện Thiên Phú

Giới Thiệu

    • Nhân vật sau khi tăng cấp sẽ nhận được điểm Thiên Phú để cường hóa thuộc tính và kĩ năng.
    • Khi tăng điểm Thiên Phú sơ cấp đến mức nhất định, sẽ mở ra Thiên Phú mạnh hơn.
    • Ngoài ra, người chơi còn có thể dùng kim cương để reset điểm Thiên Phú. Nhấp vào nút "Quên" để tẩy điểm Thiên Phú. Sau khi reset Thiên Phú, hệ thống sẽ trả toàn bộ điểm đã tăng, người chơi có thể tăng lại từ đầu.

Webgame 2D Bạo Phong - Thiên Phú
Giao diện Thiên Phú

Top