Đấu Trường

Đấu trường đã mở, các vị anh hùng hay mau mau sửa soạn trang bị, nâng cao khí giới để chứng minh sức mạnh của mình trên chiến trường này.

Webgame 2D Bạo Phong - Đấu Trường
Đấu trường

Webgame 2D Bạo Phong - Đấu Trường
Giao diện Đấu Trường

Vào Đấu Trường

Webgame 2D Bạo Phong - Đấu Trường

  • Chọn đối thủ ở Hạng mà mình mong muốn đạt được rồi nhấp vào.
  • Các Dũng Sĩ có thể so sánh lực chiến của mình với từng vị trí để lựa chọn đối thủ phù hợp với mình. Sau khi chọn đối thủ, người chơi sẽ được đưa đến chiến trường.
  • Nếu chiến thắng sẽ nhận được kinh nghiệm, 10 điểm thử thách và được thăng hạng. Nếu thua sẽ nhận được kinh nghiệm, 5 điểm thử thách và thứ hạng không đổi.
  • Phần Cao thủ thể hiện những người có lực chiến trên 3500 và có thừ hạng nẳm trong Top Thử thách.
  • Phần Huyền Thoại thể hiện những ngưởi đứng đầu Đấu Trường tại server hiện tại.

Phần Thưởng

HạngPhần thưởng
Từ hạng 1 – 5 500 điểm thử thách và 25 Vàng khóa
Từ hạng 6 – 10 450 điểm thử thách và 22 Vàng khóa
Từ hạng 11 – 50 400 điểm thử thách và 20 Vàng khóa
Từ hạng 51 – 100 350 điểm thử thách và 18 Vàng khóa
Từ hạng 101 – 200 300 điểm thử thách và 15 Vàng khóa
Từ hạng 201 trở xuống 200 điểm thử thách và 10 Vàng khóa

Người chơi nhận phần thưởng sau 0h ngày hôm sau tương ứng với các mốc mà người chơi đạt được bằng cách nhấp vào Thưởng hàng ngày.

Điểm thử thách tích lũy nhận được thông qua thưởng hàng ngày và đấu giành hạng sẽ dùng để đổi vật phẩm trong cửa hàng Thương Nhân Thần Bí.

Top