Đổi Phúc Lợi

Mọi hoạt động của Quý Dũng Sĩ đều được tích lũy thành Phúc Lợi. Nhanh chóng đổi phúc lợi để nhận nhiều phần thưởng hấp dẫn.

Giao Diện

Nhấp vào biểu tượng Phúc Lợi trên góc trái để mở cửa sổ Phúc Lợi.

Webgame 2D Bạo Phong - Phúc Lợi
Phúc Lợi

Webgame 2D Bạo Phong - Phúc Lợi
Giao diện Phúc Lợi

Đổi Điểm Phúc Lợi

    • ĐIỂM DANH: Điểm danh hằng ngày sẽ có thể nhận được vàng, kim cương hoặc hồn thú cưng và 1 lần rút thưởng.
    • THƯỞNG CẤP: khi thăng cấp đến các mốc nhất định sẽ nhận được những phần thưởng tương ứng.

Webgame 2D Bạo Phong - Phúc Lợi
Thưởng cấp

    • TÌM LẠI: nơi nhận lại vàng và kinh nghiệm cho những nhiệm vụ chưa thực hiện trong ngày trước đó. Có 2 lựa chọn tìm lại, tìm lại miễn phí chỉ nhận được 50% tài nguyên bị mất, tìm lại VIP sẽ nhận được 100% tài nguyên bị mất.

Webgame 2D Bạo Phong - Phúc Lợi
Tìm lại

    • EXP RỜI MẠNG: Khi người chơi rời mạng hoặc online nhưng không có thao tác thì nhân vật vẫn có thể nhận EXP trong giao diện EXP Rời Mạng.

Webgame 2D Bạo Phong - Phúc Lợi
EXP rời mạng

    • ĐỔI CODE: Nhập mã code để nhận quà.

Webgame 2D Bạo Phong - Phúc Lợi
Đổi code

Top