Thần Khí

Vũ khí của các vị thần bỏ quên, có khả năng hô mưa gọi bão, uy lực lan tỏa khắp đất trời. Người làm chủ được Thần Khí ắt hẳn phải là cao thủ tuyệt thế.

Giao Diện

Nhấn phím A hoặc nhấp vào biểu tượng Thần Khí trên thanh tính năng để mở cửa sổ Thần Khí.

Webgame 2D Bạo Phong - Thần Khí
Thần Khí

Webgame 2D Bạo Phong - Thần Khí
Giao diện Thần Khí

Kích Hoạt Thần Khí

    • Để kích hoạt Thần Khí cần thu thập đủ tất cả các nguyên liệu của Thần Khí đó. Nguyên liệu Thần Khí có thể nhận được khi tiêu diệt boss trong Phó Bản Đội.
    • Nhấp chuột vào nguyên liệu Thần Khí còn thiếu sẽ được dẫn đến Phó Bản tương ứng có boss rơi ra nguyên liệu Thần Khí đó.
    • Người chơi chọn 1 trong 2 phòng để vào giết boss, sau khi giết boss thành công sẽ không thể vào phòng còn lại để tiếp tục giết boss này để nhận thưởng.
    • Thần Khí bậc 1 dùng chung cho cả 6 lớp nhân vật. Từ Thần Khí bậc 2 trở đi, mỗi lớp nhân vật sẽ có Thần Khí của riêng mình. Mang Thần Khí của lớp nhân vật khác sẽ vẫn sử dụng được kỹ năng Thần Khí nhưng sẽ không sử dụng được kỹ năng chính.

Webgame 2D Bạo Phong - Thần Khí

Webgame 2D Bạo Phong - Thần Khí
Kỹ năng Thần Khí Nụ Hôn Tyra

Top