Thú Cưỡi

Chiến mã thần tốc, ngày đi vạn dặm, cưỡi mây đạp gió là khao khát của biết bao Dũng Sĩ.

Thú cưỡi trong thế giới Bạo Phong không chỉ giúp các vị Dũng Sĩ di chuyển cực nhanh mà còn luôn sát cánh chiến đấu, lại có khả năng hóa trang độc đáo cho phù hợp với trang phục của chủ nhân.

Chia thành 3 giao diện:

Tăng Bậc Thú Cưỡi Hiện Tại

  • Thú Cưỡi có 10 bậc để tiến cấp. Sau khi tiến cấp thành công, Thú Cưỡi sẽ thay đổi hình dạng, đồng thời lực chiến sẽ được tăng lên đáng kể. Tăng bậc càng cao sẽ càng có thêm nhiều thuộc tính cộng thêm.
  • Trong giao diện tăng bậc thú cưỡi, có nút Tăng Bậc Nhanh, 2 hình thức này hiệu quả như nhau.
  • Tăng bậc : Dũng Sĩ sẽ tăng bậc cho thú cưỡi bằng tay, chỉ cần có đủ nguyên liệu, là có thể tiến hành tăng bậc. Tăng bậc thất bại sẽ nhận được điểm chúc phúc giúp tăng tỉ lệ thành công cho lần tăng bậc tiếp theo.
  • Nhanh : chỉ có thể thực hiện được khi có đủ nguyên liệu. Nhấp chọn vào nút Nhanh thú cưỡi sẽ tự động tăng bậc. Ngoài ra các Dũng Sĩ có thể chọn chức năng Tự Mua. Khi chọn tự mua sẽ tự động mua khi thiếu nguyên liệu tăng bậc tại cửa hàng và tiêu tốn kim cương.

Webgame 2D Bạo Phong - Thú Cưỡi
Tăng bậc thú cưỡi

Giao Diện Thú Cưỡi Thường

  • Nhấp vào ô Thường để hiển thị hình dạng thật của thú cưỡi.
  • Có thể chọn các hình thái ảo hóa đã kích hoạt. Sau khi chọn, nhấp vào nút Ảo Hóa, ngoại hình thú cưỡi sẽ được thay đổi theo ý chủ nhân đã chọn.

Webgame 2D Bạo Phong - Thú Cưỡi

Giao Diện Ảo Hóa Thú Cưỡi

  • Kích vào nút Đặc Biệt để vào giao diện ảo hóa thú cưỡi.
  • Sưu tầm các nguyên liệu để kích hoạt ngoại trang đặc biệt của thú cưỡi. Kích hoạt được càng nhiều, càng có nhiều ngoại trang đẹp mắt.

Webgame 2D Bạo Phong - Thú Cưỡi

Các tạo hình Đặc Biệt của thú cưỡi

Thú Cưỡi Ảo Hóa
Webgame 2D Bạo Phong - Thú Cưỡi
Bạch Long
Webgame 2D Bạo Phong - Thú Cưỡi
Ngựa Bá Chủ
Webgame 2D Bạo Phong - Thú Cưỡi
MSZ006
Webgame 2D Bạo Phong - Thú Cưỡi
Rồng Núi Lửa
Top