Boss Thế Giới

Boss Thế Giới xuất hiện mỗi ngày, sau khi vào phòng của Boss Thế Giới, Boss sẽ chủ động tấn công, đánh bại Boss sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng giá trị.

Giao Diện

Người chơi bấm vào icon “Tranh Đoạt Boss” sẽ hiển thị giao diện để vào Boss Thế Giới.

Webgame 2D Bạo Phong - Boss Thế Giới
Tranh Đoạt Boss

Webgame 2D Bạo Phong - Boss Thế Giới
Giao diện Tranh Đoạt Boss

Bên góc trái phía trên giao diện, chia thành 2 trang Quái Vật Tinh AnhBoss Cuối.

  • Quái Vật Tinh Anh: yêu cầu nhân vật từ Lv40 - Lv45
  • Boss Cuối: yêu cầu nhân vật từ Lv45 - Lv50

Bên phải giao diện hiển thị các vật phẩm rớt tương ứng với Boss đã chọn.

Bấm “Vào”, hiện giao diện xác nhận truyền tống.

Vượt Ải Đánh Boss

  • Sau khi chọn “Xác Nhận” người chơi sẽ được truyền tống đến vị trí Boss đã chọn trong bản đồ liên server.
  • Boss Thế Giới chia thành 2 phòng: Liên serverServer hiện tại.
  • Người chơi chọn 1 trong 2 phòng để vào giết boss, sau khi giết boss thành công sẽ không thể vào phòng còn lại để tiếp tục giết boss này để nhận thưởng.

Sau khi vào phòng của Boss Thế Giới, Boss sẽ chủ động tấn công. Người chơi hợp sức giết được boss xem như qua được ải. Các phần thưởng qua ải:

  • Phần thưởng cố định
  • Phần thưởng tích lũy sát thương
  • Phần thưởng bảng xếp hạng giết boss

Lưu ý

  • Tại phòng Boss Thế Giới, người chơi có thể mở tính năng PVP, trong phòng của server hiện tại và PK bình thường. Trong phòng của liên server, chỉ có thể PK với người không cùng nhóm.
Top