Hộ Tống Vật Tư

Những Dũng Sĩ chinh chiến nơi sa trường, không thể một ngày thiếu lương thực. Đường xá xa xôi muôn trùng, muốn vận tiêu đến nơi an toàn, cần phải có cao thủ hộ tống.

Hộ Tống Vật Tư

Người chơi tìm đến NPC tương ứng trong bản đồ liên server để nhận vật tư bắt đầu hộ tống.

Webgame 2D Bạo Phong - Hộ Tống
Bản đồ hộ tống

Hộ tống xe ngựa giá trị càng cao thì phần thưởng càng phong phú.

Webgame 2D Bạo Phong - Hộ Tống

Sau khi nhận xe ngựa, người chơi có thể quan sát động thái của xe ngựa tại giao diện thông tin, bấm “Hộ Tống” để tự động tìm đến vị trí xe ngựa, bấm “Cầu Cứu” có thể nhờ đến sự giúp đỡ của người chơi cùng server.

Khi tham gia bảo vệ xe ngựa cũng có thể nhận nhiều phần thưởng giá trị.

Top