Quốc Chiến

Để mở rộng bờ cõi quốc gia, thâu tóm cả thiên hạ, xâm lăng các nước khác là điều tất yếu.

Webgame 2D Bạo Phong - Quốc Chiến
Bấm vào “Tranh Bá Liên Server” vào giao diện quốc chiến

Từ trang chủ bấm “Phát động quốc chiến” vào giao diện dưới đây. Chỉ có Quốc Vương và Chiến Thần mới thấy được icon này.

Webgame 2D Bạo Phong - Quốc Chiến
Phát động quốc chiến

Webgame 2D Bạo Phong - Quốc Chiến

Quy Tắc

 • Mở Xâm Nhập: mở từ ô “Phát Động Quốc Chiến”, mỗi ngày giới hạn thời gian và số lần mở là 1 lần.
 • Thời gian xâm nhập: 20:30 - 22:00
 • Diệt Quốc Chiến: 20:00 - 22:00
 • Tự động mở: nếu người chơi đã qua một nửa thời gian mà chưa phát động Quấy Nhiễu với quốc gia khác, hệ thống sẽ tự động phát động Xâm Nhập cho các quốc gia chưa tham gia Diệt Quốc Chiến.
 • Bắt đầu Xâm Nhập: thông báo trên toàn quốc, bấm vào giao diện nhắc nhở để dịch chuyển đến thành chính của quốc gia.
 • Giới hạn Xâm Nhập: trong cùng 1 thời gian, 1 quốc gia chỉ có thể bị 1 quốc gia khác Xâm Nhập.
 • Điều kiện chiến thắng: phải giết tướng địch theo thứ tự, không thể bỏ qua thứ tự.
 • Điều kiện thất bại: hết thời gian nhưng chưa giết được hết tướng địch.
 • Phần thưởng: chiến thắng sẽ nhận được toàn bộ Cống Hiến Bang Phái, Quân Công… Thất bại nhận 1/3 phần thưởng. Phải nhận trong 24h sau khi tham gia.
 • Giới hạn tham chiến: cần cấp bậc 30 trở lên.
 • Trong thời gian quốc chiến, sẽ có thông báo trên hệ thống và chạy thông báo ingame.
Top