Trùng Tộc Xâm Lăng

Yêu quái Trùng sinh sôi mỗi lúc một đông hơn, các Dũng Sĩ mau mau di chuyển vào vùng chiến đấu, diệt Quái Trùng để nhận phần thưởng và trừ hại cho thần dân.

 • Thời gian: 13:30-14:00, 22:30-23:00.
 • Điều kiện tham gia: Nhân vật đạt cấp 30 trở lên.
 • Hình thức tham gia: Cá nhân, tổ đội.
 • Phần thưởng: Exp, Vàng, Nguyên Liệu.

Trùng Xâm Nhập

Người chơi bấm vào biểu tượng “Trùng Xâm” vào thời gian Trùng xuất hiện sẽ mở giao diện bên dưới.

Webgame 2D Bạo Phong - Trùng Xâm
Trùng Xâm

Webgame 2D Bạo Phong - Trùng Xâm
Giao diện Trùng Xâm

Khi xuất hiện giao diện Trùng Xâm, chọn “Khiêu chiến” để vào bản đồ Xâm Nhập.

Webgame 2D Bạo Phong - Trùng Xâm
Hướng dẫn vị trí Hang Trùng

Có 4 bản đồ diệt Quái:

 • Hang Trùng Đỏ
 • Hang Trùng Vàng
 • Hang Trùng Lục
 • Hang Trùng Lam

Các nước sẽ rơi ngẫu nhiên vào một trong bốn loại hang Trùng. Mỗi hang Trùng có một BOSS Oak.

Webgame 2D Bạo Phong - Trùng Xâm
Boss Oak Lục

Webgame 2D Bạo Phong - Trùng Xâm
Quái Trùng

Phần Thưởng

  • Tùy vào số lượng quái Trùng đã tiêu diệt mà sẽ nhận được phần thưởng Rương Ngọc tương ứng.

Webgame 2D Bạo Phong - Trùng Xâm
Các mốc diệt Trùng

  • Phần thưởng mở rương:

Webgame 2D Bạo Phong - Trùng Xâm
Rương Ngọc

Số lượng TrùngPhần thưởng
400 Đá quý cấp 4
250 Đấ quý cấp 3
150 Đá quý cấp 2
100 Đá quý cấp 2
50 Đá quý cấp 2
Top