05/02 - Chuyển Đổi Hỗ Trợ CCTALK 6789 Sang Fanpage

Q
uý Dũng Sĩ thân mến!

Ban Điều Hành xin thông báo đến quý Dũng Sĩ về việc tạm ngưng hoạt động room CCtalk 6789 và chuyển đổi hỗ trợ sang Fanpage Bạo Phong, lịch trình dự kiến như sau:

Thời Gian:

  • Thời Gian Chuyển Đổi: Từ ngày 05/02/2016.

Trong thời gian trên, quý Dũng Sĩ có nhu cầu cần được hỗ trợ vui lòng sử dụng các dịch vụ sau:

Ban Điều Hành thành thật xin lỗi đến quý Dũng Sĩ vì sự gián đoạn trên. Rất mong quý Dũng Sĩ thông cảm và vẫn luôn đồng hành cùng Bạo Phong.

Nay Ban Điều Hành xin thông báo để quý Dũng Sĩ kịp thời cập nhật thông tin.

Kính báo,

Top