14:00 - 22/01 Bảo Trì Đường Dây Hotline

Q
uý Dũng Sĩ thân mến,

Ban Điều Hành thông báo đến các Dũng Sĩ về việc Bảo trì đường dây Hotline Bạo Phong, lịch trình dự kiến như sau:

Thời GianNội Dung
Từ 14:00 ngày 22/01 đến 07:00 sáng ngày 23/01
Bảo trì
  • Vào lúc 07:00 ngày 23/01 Hotline Bạo Phong sẽ hoạt động bình thường.
  • Trong thời gian trên, kênh hotro.zing.vn vẫn hoạt động bình thường.

Rất mong các Dũng Sĩ thông cảm về sự gián đoạn trên.

Ban Điều Hành xin thông báo để quý Dũng Sĩ kip thời cập nhật.

Nay kính báo,

Top